grup


INTRODUCERE IN COMUNITATEA "PRIETENI MOODLE"


Dragi participanţi,

Vă mulţumim pentru interesul de a participa la o comunitate virtuală în domeniul utilizării noilor tehnologii în educaţia adulţilor! În acest document veţi găsi o serie de informaţii generale care vă vor orienta asupra tematicii generale, a activităţilor pe care vi le propunem, asupra abordărilor şi a procesului prin care fiecare dintre noi ar putea contribui la constituirea acestei comunităţi.

I. Scop şi obiective

Ideea acestei comunităţi a apărut ca urmare a implementării în România a proiectului Grundtvig „Adulţii şi învăţarea cu ajutorul noilor tehnologii” finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDFP, în cadrul căruia Asociaţia Repere este parteneră. Constituirea acestei comunităţi denumită „Prieteni Moodle” reprezintă o parte importantă a activităţilor Asociaţiei Repere în cadrul acestui proiect. Ca urmare, scopul şi obiectivele pe care vi le propunem pentru următoarele 6 săptămâni sunt:

Scopul general:

 • Explorarea potenţialului pe care îl reprezintă platformele de învăţare online, în mod special platforma Moodle, în vederea îmbunătăţirii şi inovării practicilor utilizate în educaţia adulţilor.

Obiective specifice:

 • Împărtăşirea experienţelor participanţilor cu privire la utilizarea ICT în educaţie a adulţilor;
 • Definirea unui profil posibil al formatorului şi al cursantului care utilizează o platformă de învăţare online (în mod special Moodle);
 • Familiarizarea cu facilităţile oferite de platforma Moodle în formarea şi evaluarea adulţilor;
 • Aplicarea şi testarea unor instrumente de formare şi evaluare specifice învăţării adulţilor cu ajutorul facilităţilor oferite de platforma Moodle;
 • Elaborarea unui set de principii de comunicare în cadrul platformelor de învăţare online;
 • Explorarea potenţialului portofoliului online ca instrument, proces şi produs al învăţării la adulţi.

II. Aşteptări

Nu ştim dacă acestea sunt lucrurile pe care le aşteptaţi de la participarea la o comunitate virtuală în domeniul utilizării noilor tehnologii în educaţia adulţilor. Ceea ce vă propunem la acest început de drum este de a fi deschis în a împărtăşi cu colegii experienţele şi practicile pe care le utilizaţi în mod curent în activitatea dumneavoastră, de a comunica activ pe platforma online, adresând întrebări, încurajări sau sugestii. Pornim împreună într-o călătorie de explorare a valenţelor învăţării cu ajutorul ICT, bazându-ne pe spiritul de observaţie, curiozitatea, creativitatea şi cunoştinţele fiecăruia dintre participanţi. Întrebarea este: doriţi să călătoriţi împreună cu noi?


III. Roluri ale persoanelor implicate în acest curs

Participanţii

Participanţii la această comunitate sunt cadre didactice, inspectori şcolari, formatori în educaţia adulţilor, reprezentanţi ai unor organizaţii non-guvernamentale, reprezentanţi ai unor structuri de decizie sau implementare în domeniul educaţiei. Din raţiuni de eficientizare a comunicării, dar şi pornind de la profilul participanţilor care şi-au exprimat interesul de a participa la această comunitate, am alcătuit două grupe:

Grupa 1, alcătuită din reprezentanţi ai furnizorilor de formare pentru adulţi, ai unor companii sau organizaţii non-guvernamentale, free-lanceri şi cadre didactice universitare. Grupa 2, alcătuită din cadre didactice sau inspectori şcolari din învăţământul preuniversitar.

Aşteptăm ca în prima noastră săptămână de comunicare online să găsim împreună denumiri sugestive pentru cele două grupe. Ceva idei?

Este posibil ca unii dintre dumneavoastră să vă cunoaşteţi deja din alte contexte. Comunicarea virtuală în cadrul acestei comunităţi ne va ajuta cu siguranţă să ne cunoaştem mai bine şi, de ce nu, să punem la cale planuri de viitor în dezvoltarea unor programe de educaţie a adulţilor bazate pe ICT.

Facilitatorii

Facilitatorii dvs. vor fi Magda Balica şi Irina Horga, cercetătoare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Pe lângă activitatea de cercetare şi implicare în proiecte internaţionale, Irina a desfăşurat câţiva ani activitate didactică cu studenţii, prin seminarii de Pedagogie si de Politici educaţionale. De asemenea, Irina deţine o experienţă importantă în cadrul Consiliului Naţional pentru Curriculum, la elaborarea de programe şcolare. Cea mai recentă experienţă de facilitare a învăţării online la care Irina a participat a fost cea din cadrul cursului online „Dimensiunea de gen în educaţie”

Pe lângă activitatea de cercetare în educaţie, Magda a urmat recent un master internaţional în educaţie la distanţă la o universitate din Spania şi a fost implicată în ultimii 4 ani în proiecte de formare online a adulţilor cu participare internaţională şi naţională.

În contextul unei comunităţi de practici şi învăţare, rolul facilitatorului nu se confundă cu cel de profesor. De această dată, facilitatorii nu vor “preda”. Rolul lor este de a sprijini participanţii în procesul de învăţare. De altfel, în opinia noastră, succesul unui facilitator este dat mai mult de capacitatea acestuia de a stimula ideile altora, decât de a-şi demonstra propriile cunoştinţe. Probabil o bună ipostază a unui facilitator este aceea de „părtaş” la învăţarea celorlalţi, mai degrabă, decât aceea de expert în domeniu. Ca urmare, Magda şi Irina sunt gata să vă fie colegi şi să înveţe alături de dvs! Descoperim şi învăţăm împreună!

Asociaţia Repere

REPERE este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală cu sediul în Bucureşti. (http://www.repereong.ro) Scopul organizaţiei este de a promova Integrarea Europeană. şi are ca reprezentanţi pe Mihaela Zăbavă (preşedintă) şi Nadia Isailă, (Director Executiv). Şi pentru că Repere este o organizaţie care învaţă, reprezentanţii săi nu au ezitat să se alăture acestei comunităţi! Vom profita de această ocazie şi pentru a ne informa direct de la sursă despre mersul proiectului nostru la nivel european, dar şi de a cere sprijin pentru aspectele administrative ale activităţii noastre!

ANPCDFP

Din partea ANPCDFP, vom avea ca oaspete pe platformă pe Florentina Anghel. Probabil mulţi dintre dumneavoastră aţi avut deja plăcerea să o cunoaşteţi! Florentina ne va ajuta în monitorizarea activităţii noastre şi ne putem baza pe experienţa vastă pe care o deţine atât în domeniul educaţiei adulţilor, cât şi în proiecte europene pe acest domeniu.


IV. Prezentarea portofoliului de învăţare


portofoliu

O parte importantă a activităţii dumneavoastră pe parcursul comunicării virtuale va fi Portofoliul de învăţare.

În ultima vreme, asistăm la o dezvoltare din ce în ce mai interesantă a conceptului de portofoliu de învăţare, ca instrument multidimensional cu rol important în implicarea celui care învaţă în propriile decizii privind învăţarea. Mulţi dintre dumneavoastră aţi utilizat probabil în activitatea dumneavoastră acest instrument. Apoi, ca formatori sau profesori, cum putem cere cursanţilor noştri să utilizeze un portofoliu de învăţare, dacă noi înşine nu am întocmit măcar unul vreodată, nu-i aşa? Tocmai pentru că tipologiile şi modalităţile de utilizare a unui portofoliu sunt atât de variate, vă propunem aici o descriere a acestuia aşa cum a fost gândit în contextul comunităţii noastre virtuale.

Una dintre premisele pedagogice esenţiale de la care am pornit în abordarea portofoliului de învăţare a fost aceea că portofoliul reprezintă în acelaşi timp un produs al învăţării, dar şi un proces.

Abordarea procesuală - portofoliul constituit online

Abordarea procesuală a portofoliul se referă la faptul că acesta va fi creat pas cu pas, revizuit şi îmbunătăţit de către participanţi de-a lungul fiecărei săptămâni. În acest scop, pe platforma noastră de comunicare veţi găsi încă din prima zi un spaţiu cu numele dvs., special destinat înregistrărilor de parcurs. De aceea, portofoliul poate reprezenta o mărturie a procesului de învăţare pe care îl parcurge fiecare participant de-a lungul acestei comunicări virtuale.

Portofoliul final – produs al învăţării

În acelaşi timp, portofoliul este un produs care va fi prezentat la finalul celor 6 săptămâni facilitatorilor sau colegilor, un document ce poate fi păstrat de către cursant şi prezentat atunci când, într-o situaţie specifică, va simţi nevoia să facă dovada participării la această comunitate.

Portofoliul de învăţare este un produs personal, de aceea participanţii vor fi stimulaţi să îşi utilizeze imaginaţia şi creativitatea, atât în ceea ce priveşte conţinutul acestuia, dar şi în ceea ce priveşte modul de prezentare.

Este important ca participanţii să conştientizeze încă din primele zile de curs importanţa portofoliului (chiar dacă vor avea unele neclarităţi) tocmai pentru a contribui la construirea acestuia încă de la început, evitând astfel aglomerarea muncii la sfârşitul celor 6 săptămâni.

Cele trei funcţii de bază ale portofoliului

1. Este o autoevaluare a nivelului la care vă aflaţi la un moment dat, a ţintelor la care vreţi să ajungeţi, a modului în care intenţionaţi să atingeţi aceste ţinte şi al semnelor ce vă vor indica momentul în care le-aţi atins.

2. Este un spaţiu în care vă puteţi înregistra ceea ce aţi învăţat pe parcursul unităţilor de învăţare, rezolvând sarcinile recomandate în fiecare unitate. Puteţi păstra notiţe cu privire la ceea ce doriţi să rememoraţi. Puteţi menţiona observaţiile diverselor persoane despre dumneavoastră şi puteţi înregistra observaţiile şi ideile referitoare la experienţele dumneavoastră.

3. La finalul cursului veţi selecta “cele mai bune părţi” din portofoliul dumneavoastră pentru a le prezenta colegilor participanţi, facilitatorilor, colegilor de serviciu, angajatorilor sau potenţialilor angajatori.

Metafora călătoriei

Metafora noastră pentru portofoliul de învăţare este un jurnal scris al unei călătorii. Gândiţi-vă la ultima călătorie pe care aţi realizat-o? Cum v-aţi păstrat amintirile despre acea călătorie şi cum aţi povestit celorlalţi despre aceasta la întoarcerea acasă? Poate vă amintiţi întâmplări, păstraţi suveniruri sau faceţi fotografii. Poate aţi explorat locurile şi v-aţi bucurat de peisaje neobişnuite. Poate vă amintiţi istorioarele pe care vi le-au povestit alte persoane de-a lungul călătoriei. În mod cert, aţi petrecut măcar câteva clipe reflectând asupra a tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei călătorii, asupra stărilor şi a motivelor dumneavoastră sau asupra elementelor cheie ale călătoriei.

O călătorie reală într-un loc de vacanţă sau una cu un interes practic specific nu este foarte diferită de ceea ce veţi realiza în portofoliul acestui curs. Portofoliul este o mărturie scrisă a acelor lucruri care vă vor ajuta să vă amintiţi de călătoria de învăţare propusă de această comunitate şi un mod de a prezenta istoria călătoriei dvs. altor persoane.

Întocmirea portofoliului

Ce înseamnă întocmirea practică a portofoliului? Înseamnă că pe parcursul fiecărei săptămâni de curs vi se va cere să înregistraţi cel puţin o rubrică în portofoliul de învăţare. După ce am parcurs primele 5 unităţi, vom avea la dispoziţie 1 săptămână pentru pregătirea şi prezentarea portofoliul final colegilor şi facilitatorilor.

Ce conţine portofoliul?

În esenţă, portofoliul poate conţine următoarele elemente:

· sarcini de lucru, exerciţii, teme de reflecţie rezolvate;

· mostre ale aplicaţiilor derulate colegii, adulţii cu care lucraţi etc. (sau orice alte înregistrări ale unor experienţe relevante din afara acestui curs);

· Enunţuri de auto-evaluare,

· Feedback primit de la facilitatori/colegi;

· Reflecţii personale asupra proceselor de învăţare, asupra mediului online sau a interacţiunilor cu colegii;

· Alte resurse identificate în activităţile de învăţare (de exemplu, bibliografii, articole, site-uri web relevante etc.)

Titlul personalizat al portofoliului

La finalul celor 6 săptămâni, atunci când vă veţi prezenta portofoliul, acesta va fi publicat online în cadrul platformei de învăţare cu numele dumneavoastră şi cu un titlu creativ care va atrage atenţia asupra conţinutului său. Numele dumneavoastră şi acest titlu vor fi semne de identificare pentru portofoliul dumneavoastră faţă de colegi, facilitatori şi alte persoane care îl vor citi. Pe măsură ce parcurgeţi săptămânile de comunicare în comunitatea noastră vă puteţi gândi la un titlu sau un motto care să atragă atenţia asupra portofoliului dumneavoastră.

Formatul de prezentare al portofoliului final

Cei mai mulţi participanţi preferă să-şi pregătească şi să-şi prezinte portofoliu într-un document Word. Avantajul acestui format este acela că este uşor de transportat şi poate fi împărtăşit şi în alte contexte externe cursului. Luaţi în considerare tot ceea se află în spaţiul online al cursului nostru, ca pe o resursă importantă pentru elaborarea finală a portofoliului. Alegeţi ceea ce doriţi să utilizaţi de pe platforma Moodle, copiaţi şi lipiţi aceste resurse în documentul Word. Apoi, organizaţi conţinutul aşa cum doriţi.

Oricum, nu trebuie să vă simţiţi constrânşi de formatul word al portofoliului. De exemplu, în cazul în care deţineţi o pagină personală web, un blog sau un wiki în cadrul căruia doriţi să vă creaţi portofoliul, nu este nici o problemă. În acest caz, ne puteţi trimite doar link-ul.

V. Calendarul activităţilor şi bugetul de timp

Calendarul derulării cursului

clip_image004.gif

Comunicarea noastră virtuală va începe pe 31 martie 2008 şi se va finaliza pe 4 mai 2008. Activităţile noastre în cadrul comunităţii vor fi organizate după următorul calendar:

Săptămâna 1 Să ne cunoaştem!

În cadrul acestei săptămâni ne vom cunoaşte, ne vom împărtăşi experienţele noastre cu privire la utilizarea ICT în educaţie a adulţilor, interesele şi aşteptările noastre specifice.

Săptămâna 2 Profilul formatorului şi al cursantului online

În această săptămână vom explora asemănările şi deosebirile dintre cursanţii şi formatorii care se întâlnesc „face to face” faţă de cei care comunică online. Vom identifica împreună profilul formatorului şi al cursantului online, alcătuind împreună o descriere a competenţelor pe care ar trebui să le îndeplinească fiecare dintre aceştia. Rolul motivaţiei învăţării va fi analizat de asemenea în acest context.

Săptămâna 3 Să explorăm Moodle!

În această săptămână fiecare participant va primi drepturi de editare pe platforma Moodle, având astfel posibilitatea de a crea un spaţiu online, utilizând instrumentele oferite de platforma Moodle.

Săptămâna 4 Instrumente online pentru facilitarea şi evaluarea învăţării adulţilor

În această săptămână vom elabora în echipă o schiţă a unei propuneri de program de formare a adulţilor, identificând instrumentele de facilitare şi evaluare a învăţării adulţilor în spaţiul online (wiki, blog, portofoliu online, delicious, instrumente video şi audio).

Săptămâna 5 Principii de facilitare a învăţării în spaţiul virtual

În această săptămână vom analiza câteva studii de caz cu privire al modele diferite de facilitare a învăţării online. Pe baza analizei studiilor de caz, vom încerca identificarea unui set de principii privind facilitarea învăţării online, în viziunea participanţilor la comunitatea noastră de învăţare.

Săptămâna 6 Prezentarea portofoliilor de învăţare

La finalul acestui curs, fiecare participant îşi va prezenta portofoliul de învăţare constituit de-a lungul fiecărei săptămâni de curs.

Comunicarea noastră în spaţiul virtual va fi urmată de o întâlnire de o zi, faţă în faţă, care va fi organizată la Bucureşti. Detalii cu privire la această întâlnire veţi primi însă pe parcursul derulării cursului de la coordonatoarea proiectului, Mihaela Zăbavă.

Administrarea activităţilor

După cum aţi putut observa din calendarul activităţilor, programul nostru va fi organizat în 6 unităţi derulate pe parcursul fiecărei săptămâni de curs. Puteţi considera că o unitate începe luni dimineaţa şi se încheie duminică seara.

Participarea la această comunitate va fi de asincron. Aceasta înseamnă că puteţi accesa platforma la orice oră, ori de câte ori vă planificaţi să alocaţi timp pentru realizarea activităţilor. Recomandarea noastră este însă să vizitaţi platforma zilnic, pentru a fi la curent cu noile informaţii postate sau pentru a citi şi răspunde la mesajele colegilor. De pildă, e mult mai eficient să vizitaţi platforma în fiecare zi, chiar şi pentru 15 minute, decât să lăsaţi toate activităţile pentru ultima zi din săptămână. Facilitatorii vor accesa platforma zilnic pentru a răspunde întrebărilor, pentru a vă ajuta să înţelegeţi sarcinile, şi pentru a vă oferi sprijin.

Pentru a vă ajuta în organizarea timpului pe care va trebui să îl dedicaţi participării la această comunitate, vă oferim câteva recomandări. Acestea nu sunt general valabile, ci depind de ritmul dumneavoastră propriu sau de timpul pe care doriţi să îl alocaţi altor activităţi cotidiene. În principiu, ar trebui să alocaţi aproximativ 4 ore pe săptămână pentru a realiza activităţile solicitate şi pentru a interacţiona cu colegii pe platforma online. Pentru a vă orienta, puteţi lua în considerare următoarele recomandări:

 1. Rezervaţi cel puţin 1 oră pe săptămână pentru a consulta resursele recomandate;
 2. Rezervaţi 2 ore pe săptămână pentru a posta mesajele solicitate pe forum, pentru a citi mesajele colegilor dvs. şi pentru a le răspunde sau a le trimite întrebări şi comentarii;
 3. Rezervaţi cel puţin 1 oră pe săptămână pentru realizarea activităţilor recomandate pentru întocmirea portofoliului.

Recuperarea activităţilor

Una dintre caracteristicile cele mai importante ale comunicării online este aceea că ea presupune un grad înalt de angajare a participanţilor în planificarea judicioasă a activităţilor, dar şi un efort susţinut de respectare a termenelor limită în realizarea sarcinilor din fiecare săptămână. Aceasta înseamnă că este necesar să estimăm realist timpul disponibil alocat acestui curs, astfel încât să ne putem desfăşura în bune condiţii responsabilităţile profesionale şi personale importante ale fiecăruia dintre noi. În situaţii speciale, vă recomandăm să contactaţi din timp facilitatorii pentru a le comunica eventualele dificultăţi de respectare a termenelor săptămânale. Împreună cu facilitatorii veţi identifica modalităţile cele mai potrivite pentru recuperarea activităţilor.

VI. Evaluarea participării la comunitatea de învăţare

Instrumente de auto-evaluare

Spre deosebire de alte roluri pe care facilitatorii ar putea să le aibă în viaţa profesională (inclusiv cea de profesor, autor de manual, dezvoltator de curs sau de evaluator), o comunitate virtuală propune o ipostază diferită a facilitatorilor în raport cu evaluarea învăţării participanţilor. În contextul acestei comunităţi, facilitatorii nu vor avea rolul de a evalua. Ca urmare, facilitatorii vor avea rolul de a sprijini participanţii să se auto-evalueze prin intermediul portofoliului sau cu ajutorul formularelor de auto-evaluare de la sfârşitul fiecărui modul. Totuşi, în procesul de auto-evaluare, participanţii ar putea să solicite din partea facilitatorului o opinie care să le confirme propriile aprecieri. În acest caz, facilitatorul poate oferi participanţilor astfel de confirmări.

Instrumente de auto-evaluare

1) Auto-evaluarea iniţială

 • Raportaţi propriile dvs. experienţe şi interese privind utilizarea noilor tehnologii în educaţia adulţilor la cele exprimate de către colegi sau facilitatori. Realizaţi o scurtă auto-evaluare a situaţiei dvs. la debutul în comunitatea noastră virtuală.

2) Auto-evaluare de parcurs

La finalul fiecărei săptămâni vă vom propune câţiva indicatori care să vă orienteze auto-evaluarea activităţii dvs. Vă propunem să înregistraţi interpretarea acestei auto-evaluări în portofoliul personal. De asemenea, vă recomandăm ca la finalul fiecărei săptămâni să reflectaţi asupra comportamentului dumneavoastră în spaţiul online (de pildă cât timp aţi alocat pentru rezolvarea temelor şi a sarcinilor pentru portofoliu, ce dificultăţi tehnice aţi întâmpinat pe platformă, cum aţi reuşit să le depăşiţi etc.). Nu ezitaţi să postaţi aceste reflecţii în portofoliul personal!

Generic, criteriile de auto-evaluare a implicării dumneavoastră în comunitatea virtuală sunt subsumate următoarelor dimensiuni:

 • Atitudinea activă faţă de propria învăţare (planifică, stabileşte obiective proprii de învăţare, organizează judicios timpul, este deschis la noi provocări etc.)
 • Participarea la comunitatea virtuală (sprijină, clarifică şi acţionează ca un prieten obiectiv al colegilor, pune întrebări, postează comentarii, propune noi resurse etc.)
 • Construirea progresivă a portofoliului (foloseşte în mod creativ portofoliul, pune în practică ceva mai mult decât sugestiile de portofoliu primite la curs., manifestă interes în explorarea diverselor posibilităţi de prezentare a portofoliului etc.)

3) Auto-evaluarea finală – portofoliul de învăţare

VII. Certificat de participare

Cerinţe pentru obţinerea certificatului de participare

Veţi obţine un certificat de participare numai dacă aţi postat săptămânal cel puţin ¾ din totalul activităţilor solicitate în fiecare unitate şi aţi întocmit portofoliul personal.

Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră faţă de problematica de învăţării adulţilor cu ajutorul ICT şi vă aşteptăm online!

Last modified: Wednesday, 23 April 2008, 01:22 AM